top of page
Business Team 2

Naše služby v oblasti GDPR a Cyber Security

Prečo si vybrať práve nás

Poskytujeme komplexné služby v rámci celého životného cyklu spoločnosti od momentku  spracovania osobných údajov, cez manažmentu procesov, právne poradenstvo až po IT a Cyber Security. To všetko prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov v každej špecifickej oblasti.

Ako pracujeme

Naše služby spočívajú najmä v :

  • posúdení a zosúladení vykonávaných procesov v prostredí existujúcich informačných systémov zákazníka, s požiadavkami aktuálnej legislatívy,

  • participácii pri zavádzaní nových postupov, či informačných systémov,

  • vypracovaní internej dokumentácie (smerníc, záznamov o spracovateľských činnostiach, posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov, poučení o spracovávaných osobných údajoch, definície poverení na spracovanie osobných údajov, dohôd o mlčanlivosti, a iné),

  • aktualizácii existujúcej zmluvnej dokumentácie, 

  • nastavení a zavedení vhodných technických s organizačných opatrení pri dátových tokoch, archivácii a registratúre, výmaze osobných údajov, a pod.,

  • analýze IT aplikácií a zavedení zmenových požiadaviek,

  • Analýze rizík, riadenia prístupov a rolí, definovanie požiadaviek na šifrovanie,

  • odborné poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, ako napríklad pri zabezpečovaní výkonu práv dotknutých osôb, či v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov SR.

Any questions or thoughts?

We are always happy to help out!

bottom of page